Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng nhằm đảm bảo các thông tin cung cấp sẽ được bảo mật tại Nhà thuốc An An.

Cách thức bảo mật thông tin

Trong tình huống máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công bởi hacker, dẫn đến việc mất dữ liệu cá nhân, Nhà thuốc An An sẽ đảm nhiệm thông báo kịp thời đến cơ quan chức năng để tiến hành điều tra và xử lý, đồng thời cũng thông báo cho khách hàng liên quan.

Việc bảo mật thông tin mà khách hàng cung cấp được xây dựng trên sự tuân thủ của từng nhân viên và cán bộ tại Nhà thuốc An An, hệ thống lưu trữ dữ liệu và các đối tác cộng tác.

Tuy nhiên, vì bản chất của môi trường internet, không một dữ liệu nào trên mạng có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối 100%. Do đó, Nhà thuốc An An không thể đảm bảo rằng mọi thông tin nhận được từ khách hàng sẽ được bảo mật hoàn toàn.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Nhà thuốc An An tổng hợp những dữ liệu cơ bản liên quan đến đơn hàng, bao gồm:

 • Những thông tin này được dùng để thực hiện xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng, quản lý nội bộ, tăng cường chất lượng dịch vụ, tiến hành nghiên cứu thị trường, triển khai các hoạt động tiếp thị hoặc tuân theo các yêu cầu hợp pháp.
 • Khách hàng có quyền thay đổi thông tin đã cung cấp bất cứ lúc nào để đảm bảo việc hưởng các quyền lợi mà Nhà thuốc An An đem lại.
 • Thời gian lưu trữ và bảo mật thông tin: Không có thời hạn cụ thể, trừ khi Khách hàng yêu cầu xoá thông tin.
 • Mọi việc thu thập và sử dụng thông tin đều phải dựa trên sự đồng tình từ người tiêu dùng.
 • Thông tin cá nhân chỉ được sử dụng cho mục đích đã được thông báo và cung cấp sản phẩm và dịch vụ. 
 • Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp trực tiếp cho Nhà thuốc An An, và không sử dụng thông tin được thu thập từ các nguồn khác.

Trách nhiệm bảo mật từ khách hàng

Khách hàng vui lòng cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu của Nhà thuốc An An. 

Đặc biệt, xin hãy tránh cung cấp thông tin như tài khoản ngân hàng cho những giao dịch thanh toán trực tuyến chưa được mã hóa, hoặc các thông tin nhạy cảm khác. 

Khách hàng nên hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tính chính xác và trung thực của thông tin mình cung cấp, cũng như chịu trách nhiệm nếu cung cấp thông tin ngoài phạm vi yêu cầu. Trong trường hợp bạn chia sẻ thông tin cá nhân cho nhiều tổ chức và cá nhân khác nhau, xin vui lòng yêu cầu các bên liên quan bảo mật thông tin. Khi thông tin cá nhân bị tiết lộ và gây hại, Khách hàng cần xác định nguồn thông tin bị rò rỉ. Nhà thuốc An An không chịu trách nhiệm đối với việc tiết lộ thông tin của mà thiếu căn cứ chứng minh rằng chúng tôi là bên đã tiết lộ thông tin.

Khách hàng không được thực hiện việc truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu hay hệ thống máy tính của Nhà thuốc An An, cũng như không được tham gia vào các hành vi xâm nhập, gây hại đến hoạt động bình thường của trang web. Bạn sẽ chịu trách nhiệm đối với mọi hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Bạn cũng nên tự bảo quản tài khoản đăng nhập trên các trang web và ứng dụng thương mại điện tử của Nhà thuốc An An.

Lưu ý, Nhà thuốc An An không chịu trách nhiệm đối với việc tiết lộ thông tin của khách hàng nếu bạn  không tuân thủ các yêu cầu được nêu trên.

Những ai có thể được tiếp cận với thông tin

Chỉ có những thực thể sau đây được ủy quyền tiếp cận thông tin của Khách hàng:

 • Cơ quan có thẩm quyền  hay tòa án của Nhà nước.
 • Các cá nhân hay  đơn vụ cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa từ Nhà thuốc An An
 • Những nhân viên chăm sóc khách hàng đã sử dụng dịch vụ và hàng hóa từ Nhà thuốc An An.
 • Những cá nhân tiếp nhận và xử lý những câu hỏi, ý kiến phản hồi từ người dùng trong quá trình sử dụng dịch vụ Nhà thuốc An An.

Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân. 

 • Người Tiêu Dùng được quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc yêu cầu hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đề nghị Ban quản trị thực hiện các thay đổi này.
 • Khách hàng cũng có quyền gửi khiếu nại về việc tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba đến Ban quản trị.
 • Khi Ban quản trị tiếp nhận những phản hồi này, Nhà thuốc An An sẽ tiến hành xác minh lại thông tin, đảm bảo trả lời về lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng về cách khôi phục và bảo mật lại thông tin cá nhân của họ.

Các hình thức tiếp nhận khiếu nại từ Người Tiêu Dùng:

Xin lưu ý:

 • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại từ người tiêu dùng liên quan đến việc sử dụng sai mục đích hoặc vượt ra khỏi phạm vi thông báo ban đầu.
 • Chính sách này cần được hiển thị một cách rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.

Xảy ra tranh chấp

Bất kỳ sự bất đồng nào giữa khách hàng và Nhà thuốc An An sẽ được giải quyết thông qua hòa giải. Trong trường hợp hòa giải không thành công, vụ việc sẽ được đưa ra xử lý tại Tòa án có thẩm quyền và tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin: