Cập nhật chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người dùng

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân nhằm đảm bảo thông tin khách cung cấp sẽ được bảo mật tại Nhà Thuốc An An.

Cách thức Nhà Thuốc An An Online bảo mật thông tin

Trong tình huống máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công bởi hacker, dẫn đến việc mất dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo đến cơ quan chức năng để tiến hành điều tra và xử lý, đồng thời cũng thông báo cho khách hàng.

Việc bảo mật thông tin do khách hàng cung cấp được xây dựng trên sự tuân thủ của từng nhân viên Nhà Thuốc An An, hệ thống lưu trữ dữ liệu và các đối tác hiện đang cộng tác.

Tuy nhiên, vì bản chất của môi trường internet, không một dữ liệu có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối 100%. Do đó, Nhà Thuốc An An không thể đảm bảo rằng mọi thông tin nhận được từ khách hàng sẽ được bảo mật hoàn toàn.

Mục đích thu thập thông tin:

Nhà Thuốc An An tổng hợp những dữ liệu cơ bản liên quan đến đơn hàng gồm:

 • Những thông tin này được dùng để thực hiện xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng, quản lý nội bộ, tăng cường chất lượng dịch vụ, tiến hành nghiên cứu thị trường, triển khai hoạt động tiếp thị, tuân theo yêu cầu hợp pháp.
 • Khách hàng có quyền thay đổi thông tin đã cấp bất cứ lúc nào để đảm bảo việc hưởng quyền lợi mà nhà thuốc mang lại.
 • Thời gian lưu trữ và bảo mật thông tin: Không có thời hạn cụ thể, trừ khi Khách hàng yêu cầu xoá thông tin.
 • Mọi việc thu thập và sử dụng thông tin đều phải dựa trên sự đồng tình từ người dùng.
 • Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp trực tiếp cho Nhà Thuốc An An và không sử dụng thông tin thu thập từ các nguồn khác.

Trách nhiệm bảo mật

Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tính chính xác và trung thực thông tin mình cung cấp, cũng như chịu trách nhiệm nếu cung cấp thông tin ngoài phạm vi yêu cầu.

Trong trường hợp bạn chia sẻ thông tin cá nhân cho nhiều tổ chức và cá nhân khác nhau, xin vui lòng yêu cầu bên liên quan bảo mật thông tin. Khi thông tin cá nhân bị tiết lộ, ngoài ra bạn cũng cần xác định nguồn thông tin bị rò rỉ. Chúng tôi miễn trừ trách nhệm đối với trường hợp lộ thông tin mà thiếu căn cứ chứng minh rằng chúng tôi là bên đã tiết lộ.

Khách hàng không được thực hiện truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu hay hệ thống máy tính Nhà Thuốc, cũng như tham gia các hành vi xâm nhập, gây hại đến hoạt động bình thường trang web.

Bạn cũng nên tự bảo quản tài khoản đăng nhập trên trang web và ứng dụng điện tử của Nhà thuốc An An.

Lưu ý, Nhà thuốc An An không chịu trách nhiệm đối với việc lộ thông tin nếu bạn không tuân thủ các yêu cầu được nêu trên.

Những ai được tiếp cận với thông tin người dùng

Chỉ có những thực thể sau đây được ủy quyền tiếp cận thông tin Khách hàng:

 • Cơ quan có thẩm quyền hay tòa án của Nhà nước.
 • Các cá nhân hay đơn vụ cung cấp dịch vụ giao nhận hàng từ Nhà Thuốc An An
 • Những nhân viên chăm sóc khách hàng tại Nhà Thuốc An An.
 • Những cá nhân tiếp nhận và xử lý những câu hỏi, ý kiến phản hồi từ người dùng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Cách thức tiếp cận và sửa dữ liệu cá nhân đã cung cấp

Quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân là phần quan trọng trong chính sách bảo vệ thông tin cá nhân nhằm đảm bảo toàn bộ thông tin được xử lý công bằng và an toàn:

 • Quyền được thông báo: Bạn có quyền biết về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân và mục đích sử dụng thông tin đó.
 • Quyền đồng ý: Bạn có quyền đồng ý hoặc không với việc sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích cụ thể.
 • Quyền truy cập hoặc được cung cấp dữ liệu: Bạn có quyền truy cập và yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của mình và biết cách Nhà Thuốc An An đã sử dụng dữ liệu đó.
 • Quyền chỉnh sửa đúng dữ liệu: Nếu thông tin cá nhân không chính xác, bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa hay cập nhật thông tin đó.
 • Quyền xóa dữ liệu: Bạn có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân, ngoại trừ trường hợp mà pháp luật yêu cầu chúng tôi giữ lại thông tin đó.
 • Quyền hạn chế, phản đối việc xử lý: Bạn có quyền yêu cầu ngừng sử dụng hoặc thay đổi cách sử dụng thông tin cá nhân, trong các trường hợp cụ thể.
 • Quyền thay đổi hoặc rút lại sự đồng ý: Bạn có quyền thay đổi hoặc rút lại sự đồng ý của mình về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
 • Các quyền khác theo luật pháp Việt Nam: Bạn có quyền khác dựa trên luật pháp hiện hành Việt Nam gồm quyền rút lại sự đồng ý, hạn chế xử lý dữ liệu, phản đối việc xử lý dữ liệu và cung cấp, yêu cầu sửa đổi thông tin cá nhân.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn thực hiện quyền của mình, bạn có thể liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn.

Các hình thức tiếp nhận khiếu nại từ Người Tiêu Dùng:

Xin lưu ý:

 • Cơ chế tiếp nhận, giải quyết khiếu nại liên quan đến việc sử dụng thông tin sai mục đích hoặc vượt khỏi phạm vi thông báo ban đầu. Bạn có quyền gửi khiếu nại về việc tiết lộ thông tin của mình cho bên thứ ba. Nhà Thuốc An An sẽ tiến hành xác minh lại thông tin và trả lời về lý do và hướng dẫn cách khôi phục bảo mật lại thông tin cá nhân.
 • Chính sách này cần được hiển thị một cách rõ ràng cho người dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin. 

Xem thêm: Chính sách mua hàng Nhà Thuốc An An

Xử xảy ra tranh chấp theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Bất kỳ sự bất đồng nào giữa khách hàng và Nhà Thuốc An An sẽ được giải quyết thông qua hòa giải. Trong trường hợp hòa giải không thành công, vụ việc sẽ được đưa ra xử lý tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định pháp luật Việt Nam.

Địa chỉ đơn vị thu thập thông tin: