Thuốc ung thư vú

Thuốc ung thư vú tổng hợp các loại thuốc Verzenio (abemaciclib), thuốc nhắm đích thụ thể HER2 (Trastuzumab, Pertuzumab…), ức chế CDK 4/6 (Ribociclib,…